Skontaktuj się z nami

221 333 887
Pracujemy:
w dni powszednie od 8:00 do 22:00,
w soboty od 8:00 do 20:00,
w niedziele handlowe od 10:00 do 18:00

W jakich godzinach połaczysz się z Działem Obsługi Klienta najszybciej?

8:00 – 12:00

Mozesz poczekać trochę dłużej

12:00 – 16:00

Połączysz się najszybciej

16:00 – 22:00

Możesz poczekać znacznie dłużej

Dane firmy

Soonly Finance sp. z o. o., ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa, Polska
NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418977

Kapitał zakładowy w wysokości 40 019 100 zł