Powrót

Wynagrodzenie minimalne 2024, minimalna stawka godzinowa — ile i kto skorzysta?

2.2.2023

Od 1 stycznia 2024 roku płaca minimalna w Polsce wynosi 4242 zł brutto, a od 1 lipca zostanie podniesiona do kwoty 4300 brutto.

Od 1 stycznia 2024 roku płaca minimalna w Polsce wynosi 4242 zł brutto, a od 1 lipca zostanie podniesiona do kwoty 4300 brutto.

Od 1 stycznia 2024 roku płaca minimalna w Polsce wynosi 4242 zł brutto, a od 1 lipca zostanie podniesiona do kwoty 4300 brutto. W artykule wyjaśnimy, o ile wzrosła najniższa krajowa na przestrzeni lat i kto — oprócz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę skorzysta z podwyżki.

 

Płaca minimalna jest ustaloną przez przepisy kwotą, jaką pracodawca powinien wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę — bez względu na staż pracy. O ile wzrosła jej kwota na przestrzeni lat?

O ile wzrosła najniższa krajowa na przestrzeni lat?

 

Od 1 stycznia 2024 roku kwota płacy minimalnej wynosi 4242 zł brutto, czyli o 642 zł więcej niż rok wcześniej. W lipcu planowana jest kolejna podwyżka, która podniesie poziom najniższej pensji do kwoty 4300 zł brutto miesięcznie.

Jak kształtowała się wysokość minimalnego wynagrodzenia w ciągu ostatnich 10 lat?

 

●       od 1 lipca 2023 - 3600 zł

●       2022 - 3010 zł

●       2021 - 2800 zł

●       2020 - 2600 zł

●       2019 - 2250 zł

●       2018 - 2100 zł

●       2017 - 2000 zł

●       2016 - 1850 zł

●       2015 - 1750 zł

●       2014 - 1680 zł

●       2013 - 1600 zł.

Chcę przetestować Patento.

Aby zamówić kod, wprowadź następujące dane

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Podwójny wzrost płacy minimalnej w 2024 roku — skąd podwójna waloryzacja?

 

Najważniejszą przyczyną podwójnej waloryzacji wynagrodzeń w 2023 była galopująca inflacja powodująca wzrost cen produktów i usług, a co za tym idzie rosnące koszty życia.

Jak wskazała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg: W związku z inflacją wywołaną napaścią Rosji na Ukrainę i trwającą od blisko roku wojną, zdecydowaliśmy o znacznym wzroście minimalnych wynagrodzeń w 2023 r.

 

Minimalne wynagrodzenie — ile wynosi pensja minimalna netto, czyli “na rękę”

 

Pracownik zatrudniony za najniższą stawkę dostanie więc na rękę 3222 zł. Jeśli płaca minimalna od lipca minimalna pensja netto wyniesie 3260 zł.

Minimalna stawka godzinowa — ile wynosi w 2024?

 

W 2024 roku wzrosło nie tylko minimalne miesięczne wynagrodzenie, ale także minimalna stawka godzinowa. Od 1 stycznia 2024 wynosi ona 27,70 zł brutto, a od lipca do grudnia — 28,10 zł brutto. Obowiązuje ona zarówno w przypadku umów o pracę, jak i umów zlecenia.

Kto zyska na wzroście płacy minimalnej?

 

Wzrost płacy minimalnej to dobra informacja nie tylko dla osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Na wzroście minimalnego wynagrodzenia skorzystają także:

●       osoby na zasiłkach chorobowych;

●       osoby zatrudnione na umowę zlecenia;

●       osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy;

●       osoby pracujące w nocy;

●       osoby, które nie pracują z powodu przestoju;

●       osoby objęte zwolnieniem grupowym.

Wzrost płacy minimalnej a dochody osób na zasiłkach chorobowych

 

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę pomniejszonego o 13,71%. Od 1 stycznia do 30 czerwca minimalna podstawa zasiłku chorobowego wyniesie więc 3660,42 zł, a od 1 lipca do 31 grudnia – 3710,47 zł.

 

Wzrost płacy minimalnej a dochody osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Osoba, która pracuje w niepełnym wymiarze godzin, także skorzysta na podwyżce płacy minimalnej. Jej wynagrodzenie wzrośnie bowiem proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin.

 

Przykład.

 

Jeśli pracujesz na pół etatu i osiągasz minimalne wynagrodzenie, w lipcu 2023 roku wynosiło ono 1800 zł (3600/2). Od stycznia 2024 jest to 2121 zł (4242/2).

Wzrost płacy minimalnej a wynagrodzenie osób pracujących w nocy

 

Osoby, które wykonują obowiązki zawodowe w nocy (pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00) mają prawo do dodatku w wysokości 20% stawki godzinowej doliczanego do każdej przepracowanej w nocy godziny. Aby wyliczyć dokładną kwotę bonusu, należy podzielić kwotę pensji minimalnej przez miesięczny wymiar godzin. Ze względu na fakt, że wynagrodzenie minimalne wzrosło, wyższa będzie nie tylko „goła” pensja, ale także kwota dodatku.

Wzrost płacy minimalnej a wynagrodzenie osób, które nie pracują z powodu przestoju

 

Jeśli jesteś gotowy do pracy, ale z winy pracodawcy wykonywanie obowiązków nie jest możliwe, należy ci się wynagrodzenie proporcjonalne do długości przestoju. Jego wysokość zależy od wysokości miesięcznej pensji lub stawki godzinowej. W przypadku braku ustaleń z pracodawcą powinno być to co najmniej 60% wynagrodzenia.

Wzrost płacy minimalnej a wynagrodzenie osób objętych zwolnieniem grupowym

 

Osoby objęte zwolnieniem grupowym mają prawo do otrzymania odprawy w wysokości 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli — od 1 stycznia 2024 roku — kwoty 63630, a od lipca 2023 - 64500 zł.

Co nie wchodzi w skład wynagrodzenia minimalnego?

 

Wyliczając wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie uwzględnia się:

●       nagród jubileuszowych;

●       odpraw pieniężnych wypłacanych z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;

●       wynagrodzenia za nadgodziny;

●       dodatku za pracę w godzinach nocnych;

●       dodatku za staż pracy.