Powrót

Dwie wypłaty w jednym miesiącu - jak wyliczyć wynagrodzenie?

10.1.2022

Otrzymałeś dwie wypłaty w miesiącu? Sprawdź, jak podwójna wypłata w miesiącu wpływa na rozliczenie twojej pensji.

Otrzymałeś dwie wypłaty w miesiącu? Sprawdź, jak podwójna wypłata w miesiącu wpływa na rozliczenie twojej pensji.

Otrzymałeś dwie wypłaty w miesiącu? A może pracodawca wypłacił Ci miesięczne wynagrodzenie za pracę w dwóch częściach lub otrzymałeś premię i wynagrodzenie w krótkim odstępie czasu? Sprawdź, jak podwójna wypłata w miesiącu wpływa na rozliczenie twojej pensji.

Dwie wypłaty a koszty uzyskania przychodu

 

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991[1] roku, pracodawca, wyliczając miesięczne wynagrodzenie pracownika, ma obowiązek odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy.

 

W celu ustalenia podstawy opodatkowania od osiągniętych przez pracownika przychodów, pracodawca odlicza m.in. koszty uzyskania przychodów, które wynoszą aktualnie:

 

●      podstawowe - 250 zł - jeśli pracownik mieszka w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy,

●      podwyższone - 300 zł - jeśli pracownik zamieszkuje poza miejscowością, w której znajduje się jego zakład pracy i nie otrzymuje z tego tytułu dodatku za rozłąkę.

 

Co istotne, powyższe kwoty są stałe, a na ich wysokość nie ma wpływu ani liczba wypłat w jednym miesiącu, ani wymiar czasu pracy, ani liczba przepracowanych dni w danym miesiącu.

 

Dla kogo podstawowe a dla kogo podwyższone koszty uzyskania przychodu? Z reguły pracownik, który chce skorzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, musi spełnić kilka warunków:

 

●      miejsce zamieszkania pracownika musi być położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy,

●      pracownik nie może otrzymywać dodatku za rozłąkę,

●      pracownik nie może otrzymywać zwrotu kosztów dojazdów,

●      musi złożyć u pracodawcy oświadczenie o spełnianiu ww. wymogów.

 

Jeśli pracownik jest zatrudniony tylko w ramach jednej umowy, jego koszty uzyskania przychodów nie mogą wynieść więcej niż 250 zł lub, po spełnieniu warunków, 300 zł. Jeśli zaś pracownik jest zatrudniony na więcej niż jedną umowę o pracę (niezależnie czy będzie to umowa u tego samego czy innego pracodawcy), koszty uzyskania przychodu odlicza się osobno z tytułu każdego wynagrodzenia.

Chcę przetestować Patento.

Aby zamówić kod, wprowadź następujące dane

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Dwie wypłaty w jednym miesiącu a składki zus

 

Zdarza się, że pracownik otrzymuje różne składniki płacy w różnych terminach tego samego miesiąca - np. wynagrodzenie zasadnicze do 10 dnia miesiąca i premię lub dodatek za przepracowane nadgodziny w późniejszym terminie.

 

W takim przypadku należy sumę składek ZUS, naliczonych od obydwu wypłat, wykazać w jednym druku ZUS RCA, zastosować jedne koszty uzyskania przychodu oraz jedną kwotę, o którą pomniejsza się zaliczkę na podatek (ale tylko pod warunkiem złożenia przez pracownika PIT-2).

 

Jeśli pracownik jest zatrudniony u różnych pracodawców - każdy z nich zgłasza pracownika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych będą przysługiwać pracownikowi odrębnie z tytułu każdej umowy.

Wypłata dwóch wynagrodzeń od jednego pracodawcy

 

Wypłata dwóch wynagrodzeń od jednego pracodawcy w przeciągu jednego miesiąca kalendarzowego uznane są  za przychód ze stosunku pracy w ciągu miesiąca. W związku z tym przy wyliczeniach podatkowych, pracodawca, wyliczając zaliczkę na podatek dochodowy, może odliczyć od wynagrodzenia pracownika tylko jedne miesięczne koszty uzyskania przychodu (250 zł lub 300 zł), jedną miesięczną kwotę zmniejszającą podatek (obecnie wynosi ona 425 zł).

 

W związku z tym drugie z kolei wypłacane wynagrodzenie będzie niższe niż pierwsze, ze względu na brak możliwości ponownego rozliczenia kosztów uzyskania przychodu czy kwoty zmniejszającej podatek.

Wypłata dwóch wynagrodzeń od dwóch pracodawców

 

Zdarzają się sytuację, że pracownik jest zatrudniony u dwóch pracodawców (na całość lub część etatu). Wówczas przy rozliczeniu należy wziąć pod uwagę:

 

●      uwzględnienie kwoty zmniejszającej podatek (obecnie 425 zł) – w tym celu pracownik może złożyć odpowiednie oświadczenie (PIT-2) u pracodawcy, u którego zamierza uwzględniać tę kwotę. Przy dwóch umowach o pracę, pracownik składa oświadczenie PIT-2 tylko u jednego pracodawcy.

 

Uwaga! Drugi pracodawca pobierze zaliczkę na podatek, bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Oznacza to, że wynagrodzenie miesięczne od tego pracodawcy będzie niższe.

 

●   rozporządzenie odraczające pobór zaliczek – stosowane tylko wtedy,  gdy zaliczki obliczane według zasad roku 2021 są korzystniejsze dla podatnika, a jego miesięczne przychody nie przekraczają kwoty 12 800 zł.

 

●      reyzgnacja z uwzględniania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów – jeśli dwaj pracodawcy uwzględniają przy obliczaniu zaliczek pełną miesięczną kwotę kosztów (po 250 zł lub podwyższone 300 zł), może to skutkować dopłatą podatku przez podatnika w zeznaniu,

 

●      wniosek o zastosowanie wyższej stawki podatku w trakcie roku – w przypadku sumy wynagrodzenia rocznego nie przekraczającej 120 tys. zł zastosowana zostanie kwota 17% podatku.  Jeżeli jednak w skali roku łączna podstawa opodatkowania będzie wyższa niż wspomniany próg, to na etapie zeznania podatnik będzie musiał zrobić dopłatę podatku. Przewidując wysokość dochodów rocznych może tego uniknąć składając wniosek o uwzględnienie wyższej, 32% stawki podatkowej, jeszcze w trakcie trwania roku, dzięki czemu nie czeka go dopłata podatku przy składaniu zeznania rocznego.

 

Wypłata wynagrodzenia w 2 częściach

 

Jeżeli pracownik otrzymuje dwie wypłaty wynagrodzenia w jednym miesiącu (za miesiąc poprzedni oraz za miesiąc bieżący lub otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze i premię), to suma wszystkich wypłat jest przychodem ze stosunku pracy, który uzyskał w ciągu jednego miesiąca.

 

W konsekwencji dwóch wypłat w ciągu miesiąca od jednego pracodawcy, zaliczka na podatek dochodowy przy wypłacie drugiego wynagrodzenia, może być wyższa, niż gdyby wypłata nastąpiła w kolejnym miesiącu, bo koszty odliczyć można tylko jeden raz w miesiącu. Przez to drugie wynagrodzenie może być niższe, bo brak odliczenia pokrywany jest z wynagrodzenia pracownika. Warto jednak pamiętać, że w rozliczeniu rocznym pracownik może skorygować kwotę wolną i koszty, w związku z czym finalnie pracownik nie będzie stratny, bo odzyska “nadpłacony” podatek.

 

[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001128/U/D20211128Lj.pdf