Powrót

Tygodniówka, czyli wypłata co tydzień a budżet domowy

5.21.2023

aki wpływ na domowy budżet ma częstotliwość wypłaty pensji? Jakie są zalety tygodniowej wypłaty i na czym polega metoda “najpierw zapłać sobie”?

aki wpływ na domowy budżet ma częstotliwość wypłaty pensji? Jakie są zalety tygodniowej wypłaty i na czym polega metoda “najpierw zapłać sobie”?

Wynagrodzenie wypłacane raz w tygodniu czy raz w miesiącu? Jaki wpływ na domowy budżet ma częstotliwość wypłaty pensji? Jakie mogą być zalety tygodniowej wypłaty i na czym polega metoda “najpierw zapłać sobie”? 

Tygodniówka, wypłata tygodniowa - co to znaczy?

Tygodniówka to wypłata należności pracownikowi za przepracowany przez niego tydzień. Taka forma wypłaty pensji jest standardem w krajach anglosaskich, w większości krajów europejskich wciąż jest jednak niezwykle mało popularna i przez to rzadko praktykowana. 

Wypłata tygodniowa oznacza, że pracownik może liczyć na mniejszy, ale częstszy i regularny dopływ gotówki, który pozwala mu na inny sposób dysponowania budżetem. To też potencjalnie jeden ze sposobów eliminacji syndromu życia “od pierwszego do pierwszego”. 

Czy częściej wypłacane wynagrodzenie jest lepsze dla pracownika? Zalety tygodniowej wypłaty

Częstsza niż raz w miesiącu wypłata wynagrodzenia zyskuje zwolenników przede wszystkim z powodów czysto ekonomicznych. Tygodniówka to nie tylko lepsza kontrola nad wydatkami i bardziej świadome planowanie budżetu. To też pewność, że pracownik może liczyć na stały dopływ gotówki, którą może wydatkować zgodnie ze swoimi codziennymi potrzebami. Nie musi zatem czekać do końca miesiąca, żeby zaplanować zakup, ale też mniej zaskakują go niespodziewane wydatki. To zaś wpływa na komfort psychiczny i podejmowane wybory konsumenckie. 

Wypłaty tygodniowe to też większa kontrola wypłacalności pracodawcy. W przypadku problemów z wypłatą wynagrodzenia, pracownik może dużo szybciej zorientować się, czy pracodawca w rzeczywistości jest wypłacalny i czy firma, w której pracuje regularnie wypłaca pensje swoim pracownikom. 

Cotygodniowa wypłata wynagrodzenia może też pozytywnie wpłynąć na motywację pracownika, a co za tym idzie wykonywanie przez niego obowiązków. Pracownik, który otrzymuje zapłatę niezwłocznie po odbyciu pracy, nie tylko posiada środki na codzienne wydatki, ale też wydaje, co przekłada się na regularny i nieprzerwany obrót pieniądza na rynku, co ma korzystne przełożenie na gospodarkę. 

Często nie musi też korzystać z pożyczek, bo pieniądze wpływają na jego konto w krótkich odstępach czasu, dzięki czemu jest w stanie pokrywać bieżące wydatki. 

Chcę przetestować Patento.

Aby zamówić kod, wprowadź następujące dane

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Tygodniówki w amerykańskiej tradycji, prawie nieobecne w Europie

Amerykański rynek pracy słynie z wypłat krótkoterminowych - dniówki i tygodniówki to najczęstsza i najwygodniejsza forma rozliczenia z pracownikiem. Dlaczego jest to tak popularna metoda, którą w praktyce stosuje większość pracodawców? 

Amerykański rynek pracy stosuje taką formę zapłaty wynagrodzenia od wielu lat, dlatego ich system podatkowy jest przystosowany do częstych wypłat i ich rozliczania. W większości krajów europejskich jest odwrotnie - wypłaty częściej niż raz w miesiącu wiążą się z dużą ilością dokumentów, przeprowadzeniem rozliczeń itp. Na to zaś nie są gotowi ani system, ani pracodawcy. W Polsce wymagałoby to sporej logistyki, większej i częstszej pracy księgowych, a co za tym idzie zwiększenia kosztów obsługi dla firmy. Stary system rozliczeń to też pokłosie dawnych systemów wynagradzania, które nie podlegały reformom od wielu dziesięcioleci i mimo zmian na rynku pracy nie dostosowały się do obecnych czasów.

Czytaj również: Termin wypłaty wynagrodzenia - do kiedy pracodawca musi wypłacić pensję?

Wypłacaj sobie pensję co tydzień - “tygodniówka” jako sposób na prowadzenie budżetu domowego

Braki systemowe wcale nie muszą wpływać na nasze indywidualne postanowienia i wybory. Jako pracownicy i konsumenci możemy sami kształtować swoje nawyki i dostosowywać je do aktualnej sytuacji tak, aby przynosiły nam jak najwięcej korzyści - tej finansowej również. Jeśli pracodawca nie może zapewnić nam wypłaty częściej niż raz w miesiącu, możemy sami zaplanować sobie system wypłat i podziału środków. To pozwoli usystematyzować wydatki i wprowadzić większą kontrolę nad domowym budżetem, a co za tym idzie zbudować poduszkę finansową i większą stabilność na przyszłość. Na czym polega metoda “najpierw zapłać sobie”? Kiedy warto korzystać z portfela tygodniowego i jak przygotować szablon do zarządzania pensją tak, aby samemu wprowadzić system wypłat tygodniowych?

Czytaj również:

Na czym polega metoda “najpierw zapłać sobie”?

Zdecydowana większość Polaków deklaruje, że nie posiada oszczędności, a winą za taki stan rzeczy obarcza fakt, że odkładać nie ma z czego. Prawda jest jednak taka, że większość nie podejmuje nawet próby zrewidowania swoich finansów i nie zastanawia się co może szybko i łatwo poprawić, aby zacząć gromadzić oszczędności. 

Jednym ze sposobów na poprawę stanu finansów, jest skorzystanie z metody “najpierw zapłać sobie”. Na czym ona polega? 

Większość osób automatycznie wchodzi w rolę tzw. przekaźnika pieniędzy - po otrzymaniu wynagrodzenia natychmiast płaci wszystkim i za wszystko: właścicielom sklepów, restauratorom, fryzjerowi, krawcowej, ekipie remontowej, producentowi telewizorów, posiadaczom nieruchomości, dostawcom mediów, sprzedawcom wycieczek, dealerom samochodowym, itd.Taki sposób zarządzania zarobionymi pieniędzmi pochłania tak mocno, że zapominamy często o sobie i swojej rodzinie, której nie zostawiamy odpowiedniej ilości środków w ramach zabezpieczenia finansów domowych. 

Aby wyrwać się z tego błędnego koła wystarczy prosta zmiana - zamiast płacenia najpierw wszystkim, wystarczy najpierw zapłacić sobie. Zastanów się jaki procent lub kwotę dochodów możesz przeznaczyć na siebie i ustaw w aplikacji bankowej stały przelew środków na osobne konto oszczędnościowe. Może to być naprawdę niewielka kwota, ale już ona będzie dużym krokiem w poprawie nawyków i sytuacji finansowej twojej rodziny. Przekonasz się, kiedy po kilku miesiącach sprawdzisz stan swojego konta oszczędnościowego. To utwierdzi cię, że warto było zrobić krok w stronę stabilnej przyszłości finansowej. 

Kiedy warto skorzystać z portfela tygodniowego?

Stworzenie portfela tygodniowego umożliwi łatwiejszą i głębszą weryfikację dochodów i wydatków. Jeśli otrzymujemy wynagrodzenie raz w miesiącu możemy sami podzielić je na 4 części i w każdym tygodniu odpowiednią kwotę przeznaczyć na codzienne wydatki i opłaty. Jeśli podsumujemy koszty, będziemy wiedzieć ile z danej kwoty możemy zaoszczędzić, a to da nam informację o tym, jaką kwotę średnio miesięcznie jesteśmy w stanie “płacić sobie”. 

W przypadku wydatków regulowanych miesięcznie tj. czynsz, kredyt czy rata za samochód dobrze jest z każdej kolejnej tygodniówki odjąć równą kwotę, która zsumowana da nam całość opłaty - w takiej sytuacji będziemy wiedzieć, że w kolejnych tygodniach dysponujemy mniejsza kwotą stałą i łatwiej będzie dostosować do niej resztę wydatków.

Szablon do zarządzania pensją w systemie tygodniowym - wzór

Szablon do zarządzania pensją w systemie tygodniowym to nic innego jak lekko zmodyfikowana forma szablonu do zarządzania budżetem domowym - w obydwu liczą się przecież przychody i wydatki oraz to ile z tych środków możemy przeznaczyć na oszczędności. Różnica polega na tym, że budżet domowy zwykle planujemy miesięcznie, a w przypadku tygodniówki pensję dzielimy na ilość tygodni w danym miesiącu - zwykle są to 4 tygodnie.

Warto pamiętać, żeby nie przesadzić z ilością danych, które trzeba będzie wprowadzać - im prostszy format budżetu tym lepiej. Aby stworzyć taki szablon należy dodać kolumnę:

  • spis przychodów - w niej należy wypisać wszystkie przychody, które otrzymujemy - zarówno te z wynagrodzenia, jak i z innych działalności,
  • spis wydatków - wyliczenie kluczowych wydatków stałych pozwoli oszacować jaka część budżetu musi zostać przeznaczona na te wydatki, jaka nam pozostaje na codzienne wydatki, a jaka na oszczędności. Pod hasłem wydatki stałe powinny się znaleźć m.in raty kredytów, opłaty za prąd, ogrzewanie, wodę, paliwo, płatności stałe (streamingi, ubezpieczenia itp.), leki itd. - wszystko to co musimy kupić, a co nie jest wydatkiem jednorazowym.
  • podział przychodów i wydatków na 4 tygodnie - podział na koszty stałe w danych tygodniach i dopasowanie ich do budżetu na kolejne tygodnie. 

Dzięki takiej analizie możemy oszacować jaką część budżetu pochłoną wydatki stałe, a ile zostanie do rozdysponowania lub oszczędzenia. Jeśli zamiast miesiąca, wydatki podzielimy na tygodnie, będzie można wnikliwiej i częściej kontrolować budżet. Jeśli w danym tygodniu opłaty pochłaniają większą część budżetu, zyskujemy świadomość, że mniejsza jego część będzie do dyspozycji na codzienne wydatki, zaś w tygodniach, w których nie ma konieczności regulowania opłat stałych można część środków przeznaczyć na oszczędności. Jeśli taki budżet będziemy prowadzić przez dłuższy czas szybko zorientujemy się, jak planować wydatki oraz jak i ile możemy zaoszczędzić.